Apgyvendinimo sąlygos

 • Kambariai ir nameliai rezervuojami iš anksto.
 • Atvykimas ir išvykimas vykdomas visomis savaitės dienomis, išskyrus šeštadienį
 • Apmokėjimas atliekamas už vieną parą, per 24 val. nuo užsakymo dienos. Kitu atveju, avanso siuntimą derinkite su šeimininku
 • Avansas pervedamas į sąskaitą LT817300010088506345, gavėjas- Alvydas Rušinskis
 • Gautą apmokėjimą patvirtinsime SMS žinute
 • Atšaukus rezervaciją, avansas grąžinamas likus dviem savaitėms iki atvykimo dienos
 • Atvykus ir atšaukus rezervaciją, avansas negrąžinamas
 • Apgyvendinimo laikas nuo 14 val.
 • Prieš apgyvendinimą sumokate likusią paslaugų kainą
 • Atvykdami nuo 18 val. ir vėliau, informuokite šeimininką
 • Išsiregistruojama iki 11 val.
 • Sutrumpinus atostogų dienas, pinigai negrąžinami
 • Dėl galimybės išvykti vėliau nei 11 val., teiraukitės iš anksto
 • Raktus privaloma grąžinti administracijai
 • Už apgyvendinimą atsisakitoma grynaisiais pinigais (eurais), banko kortelėmis neaptarnaujame
 • Mieste galioja „pagalvės“ mokestis: asmeniui 0,29 € už parą
 • Poilsio namuose tylos laikomasi nuo 23 val. iki 7 val.
 • Papildomas asmuo (nuo 6 metų) kambaryje- 6 €. Pristatomų lovų nėra, esant pageidavimui, asmeniui suteikiame čiužinį
 • Dėl vaikiškos lovelės ar maniežo teirautis rezervuojant vietas
 • Priimame tvarkingus ir ramius augintinius
 • Viengulės patalynės nuomos kaina asmeniui – 2 €, dvigulės patalynės- 3 €
 • Rankšluosčių komplekto nuoma – 2 €
 • Lygintuvas ir plaukų džiovintuvas (kreiptis į administraciją)
 • Mokamos paslaugos: vienkartinis rūbų skalbimas – 2 €, malkos kepimui- 2 €
 • Kambariuose ir poilsio namų teritorijoje tylos laikomasi nuo 23 val. iki 7 val.
 • Nuo 22 val. kambaryje gali būti tik jame užsiregistravę gyventojai;
 • Kambariuose rūkyti griežtai draudžiama;
 • Poilsio namų teritorijoje laikytis švaros ir tvarkos;
 • Draudžiama kambariuose perstatinėti baldus;
 • Savo saugumui išeidami nepalikite atvirų langų ir durų;
 • Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus neatsakome;
 • Laikykitės atsargumo priemonių kūrendami šašlykines ir lauko židinį;
 • Klientas atsako už poilsio namams padarytą materialinę žalą;
 • Už viešosios ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, nesilaikant įspėjimų, klientas išregistruojamas, negrąžinant sumokėtų pinigų.

Turite klausimų ? Rašykite !!!